สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 14 11 6 31 42 7 1 1 50
2 หนองบัววิทยายน 13 10 9 32 47 15 6 6 68
3 โนนคูณวิทยา 11 8 1 20 28 5 1 1 34
4 เมืองใหม่วิทยา 8 8 9 25 39 7 9 6 55
5 ชุมชนบ้านกุดดู่ 7 3 0 10 14 3 1 0 18
6 บ้านศรีบุญเรือง 6 3 3 12 21 6 3 6 30
7 บ้านบกโนนเรียง 6 2 7 15 26 8 4 4 38
8 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 6 1 4 11 20 2 3 2 25
9 บ้านนามะเฟือง 5 4 3 12 23 6 1 2 30
10 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 5 4 2 11 20 3 2 2 25
11 บ้านทรายมูล 5 3 1 9 11 2 0 1 13
12 ร่มเกล้า 4 8 2 14 27 7 5 4 39
13 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 4 7 3 14 23 4 1 0 28
14 นิคมสงเคราะห์วิทยา 4 2 2 8 13 4 0 2 17
15 บ้านหินลับศิลามงคล 4 2 1 7 19 7 5 2 31
16 บ้านนาเลิง 4 2 0 6 10 13 3 5 26
17 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 4 1 2 7 15 6 2 2 23
18 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 4 1 0 5 13 6 0 2 19
19 บ้านท่าลาด 4 1 0 5 11 6 2 4 19
20 บ้านสำราญสุข 4 0 0 4 5 0 0 0 5
21 โนนสำราญสมสนุก 3 3 2 8 10 5 4 2 19
22 อนุบาลหนองบัวลำภู 3 2 0 5 11 3 2 4 16
23 บ้านโนนงาม 3 1 5 9 23 3 2 1 28
24 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 3 1 4 8 14 6 4 1 24
25 บ้านหนองลุมพุก 3 1 2 6 17 2 1 0 20
26 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 3 1 1 5 9 3 1 0 13
27 ยางหลวงพิทยาคม 3 1 1 5 6 2 4 1 12
28 บ้านสร้างเสี่ยน 3 1 0 4 10 5 0 1 15
29 หนองม่วงชมพูทอง 2 4 0 6 9 2 0 1 11
30 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 2 3 4 9 15 5 2 0 22
31 หนองแกสระแก้ววิทยา 2 3 1 6 17 8 4 1 29
32 บ้านพร้าว 2 3 1 6 16 3 3 2 22
33 อนุบาลสุดา 2 2 3 7 16 5 3 2 24
34 บ้านหนองทุ่งมน 2 2 2 6 8 0 0 0 8
35 บ้านโคกป่ากุง 2 2 2 6 7 8 3 0 18
36 บ้านหนองแวงป่งสัง 2 2 1 5 12 3 0 0 15
37 ชุมชนบ้านนากอก 2 2 1 5 7 0 1 1 8
38 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 2 1 3 6 11 2 2 2 15
39 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 2 1 1 4 7 6 1 3 14
40 บ้านสุขเกษม 2 1 0 3 4 0 0 1 4
41 บ้านโนนเสถียร 2 0 4 6 8 3 1 2 12
42 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 2 0 2 4 6 2 1 2 9
43 บ้านโนนหว้าทอง 2 0 1 3 4 1 2 0 7
44 เทศบาล1 2 0 0 2 6 4 1 1 11
45 บ้านหนองเม็ก 2 0 0 2 6 3 0 0 9
46 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 2 0 0 2 4 0 2 0 6
47 ฝายหินประชารักษ์ 1 7 5 13 19 10 3 5 32
48 พิชญบัณฑิต 1 4 2 7 11 3 1 0 15
49 ดอนปอวิทยา 1 2 5 8 15 5 4 6 24
50 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 1 2 2 5 15 2 1 1 18
51 บ้านถิ่น 1 2 1 4 15 4 4 4 23
52 หัวนาศึกษาวิทย์ 1 2 1 4 8 10 4 4 22
53 บ้านโคกสะอาด 1 2 0 3 5 1 2 0 8
54 บ้านวังมน 1 1 3 5 12 2 3 1 17
55 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 1 1 1 3 6 2 1 3 9
56 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 1 1 1 3 4 4 5 1 13
57 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 1 1 3 4 4 2 2 10
58 บ้านค้อ 1 1 0 2 8 10 1 5 19
59 บ้านหนองเหมือดแอ่ 1 1 0 2 8 4 1 1 13
60 นิคมวัฒนา 6 1 1 0 2 7 2 4 0 13
61 บ้านโนนเมือง 1 1 0 2 7 1 0 0 8
62 บ้านวังไฮ 1 1 0 2 6 2 0 0 8
63 บ้านโคกกุง 1 1 0 2 3 2 3 2 8
64 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 1 0 2 3 0 1 0 4
65 บ้านข่าน้อย 1 1 0 2 2 2 1 0 5
66 บ้านนาทม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
67 บ้านหนองกุงแก้ว 1 0 3 4 12 4 3 2 19
68 บ้านโต่งโต้น 1 0 1 2 7 5 1 1 13
69 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1 0 1 2 5 6 1 3 12
70 บ้านดอนยานาง 1 0 1 2 5 0 2 1 7
71 กุดจิกวิทยา 1 0 1 2 5 0 2 0 7
72 โนนสังวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 9 2 3 1 14
73 บ้านข่าดอนเข็ม 1 0 0 1 6 1 1 0 8
74 บ้านทรายงาม 1 0 0 1 4 3 1 3 8
75 บ้านกุดแท่น 1 0 0 1 4 2 1 0 7
76 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 1 4 0 1 0 5
77 บ้านโนนทัน 1 0 0 1 4 0 0 1 4
78 โนนสมบูรณ์วิทยา 1 0 0 1 3 3 2 3 8
79 บ้านห้วยหว้าวังทอง 1 0 0 1 3 2 1 1 6
80 บ้านกุดแห่ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
81 บ้านเพ็กเฟื้อย 1 0 0 1 3 0 0 1 3
82 บ้านโนนขมิ้น 1 0 0 1 3 0 0 0 3
83 แสนภักดีวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
84 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านโปร่งแจ้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 0 5 7 12 23 10 6 6 39
87 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 0 4 2 6 7 4 6 1 17
88 โคกม่วงประชาสรรค์ 0 4 1 5 10 1 4 4 15
89 บ้านโนนตาล 0 3 1 4 4 0 0 1 4
90 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 0 3 0 3 11 4 3 2 18
91 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 0 3 0 3 9 3 1 2 13
92 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 0 2 2 4 16 12 5 2 33
93 บ้านโนนสงเปลือย 0 2 1 3 6 2 2 2 10
94 วังแคนวังคูณวิทยา 0 2 0 2 5 1 0 2 6
95 บ้านภูพานคำ 0 2 0 2 5 0 1 0 6
96 บ้านหนองกุงคำไฮ 0 2 0 2 4 0 0 0 4
97 บ้านกุดดุกสุขเกษม 0 2 0 2 1 3 2 4 6
98 บ้านดอนเกล็ด 0 1 2 3 8 1 2 1 11
99 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 1 1 2 6 5 1 5 12
100 บ้านหนองโน 0 1 0 1 8 0 2 0 10
101 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 1 0 1 4 4 4 0 12
102 บ้านลาด 0 1 0 1 4 0 1 2 5
103 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 0 1 0 1 3 3 3 1 9
104 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
105 บ้านหนองแตง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
106 บ้านโคกล่าม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองสะแบง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
108 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านโสกแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านหัวขัว 0 0 3 3 4 7 1 2 12
111 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 0 2 2 12 5 4 3 21
112 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 0 0 2 2 8 5 4 7 17
113 จริยานุสรณ์ 0 0 2 2 5 1 0 0 6
114 บ้านสันป่าพลวง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
115 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 8 5 1 5 14
116 ปรางค์กู่ 0 0 1 1 6 3 0 0 9
117 บ้านมอเหนือ 0 0 1 1 5 3 2 1 10
118 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 4 3 4 1 11
119 บ้านดินทรายอ่อน 0 0 1 1 4 2 3 1 9
120 บ้านนาอ่าง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
121 ไทยรัฐวิทยา 81 0 0 1 1 3 3 5 2 11
122 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 0 0 1 1 3 3 2 0 8
123 บ้านโคกสนั่น 0 0 1 1 3 2 0 0 5
124 บ้านห้วยไร่ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
125 บ้านหนองคังคา 0 0 1 1 2 2 2 2 6
126 บ้านฝายหิน 0 0 1 1 2 2 2 0 6
127 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 0 0 1 1 2 2 1 2 5
128 นิคมสงเคราะห์ 3 0 0 1 1 2 2 1 1 5
129 บ้านกุดคอเมย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
130 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
131 บ้านโคกใหญ่ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
132 บ้านนาแพง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
133 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
134 บ้านหนองทุ่ม 0 0 1 1 0 4 3 1 7
135 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 1 1 0 3 1 1 4
136 บ้านนาวังเวิน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
137 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 0 0 0 8 4 2 0 14
138 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 0 0 0 0 7 2 1 2 10
139 บ้านหินสิ่ว 0 0 0 0 6 4 1 0 11
140 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 6 2 4 4 12
141 กุดหานสามัคคี 0 0 0 0 6 1 2 0 9
142 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 0 0 0 0 5 3 2 1 10
143 บ้านลำภู 0 0 0 0 4 1 1 0 6
144 บ้านโสกก้านเหลือง 0 0 0 0 3 5 2 0 10
145 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 3 4 2 1 9
146 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 0 0 3 3 1 2 7
147 อนุบาลภูบดินทร์ 0 0 0 0 3 1 2 1 6
148 บ้านโสกจาน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
149 บ้านข้องโป้ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
150 บ้านป่าคา 0 0 0 0 3 0 2 0 5
151 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 3 0 1 2 4
152 บ้านห้วยโจด 0 0 0 0 2 5 2 2 9
153 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 2 3 2 0 7
154 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 2 3 1 1 6
155 บ้านกุดกวางสร้อย 0 0 0 0 2 2 5 1 9
156 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
157 บ้านห้วยบ่อทอง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
158 บ้านหนองอุ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
159 บ้านบุ่งบก 0 0 0 0 2 1 2 1 5
160 บ้านดงบาก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 บ้านวังโปร่ง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
162 บ้านหนองปลาขาว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
163 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านกุดเต่า 0 0 0 0 1 3 5 1 9
166 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 1 2 3 2 6
167 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
168 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
169 บ้านคึมชาดห้วยบง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
170 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
171 บ้านดอนนาดี 0 0 0 0 1 1 2 0 4
172 บ้านโนนปอแดง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
173 บ้านดอนข่า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
174 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
175 บ้านวังคูณ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านแกท่าวารี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
177 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 0 0 0 1 0 0 2 1
178 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
179 บุตรเพชรวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านอ่างบูรพา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านโนนข่า(พอง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 0 0 0 4 2 1 6
185 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 0 0 0 0 3 3 4 6
186 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
187 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 0 0 0 0 2 1 2 3
188 บ้านนาทับควาย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
189 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
190 บ้านตำแย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
191 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
192 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
193 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
194 บ้านหนองขามท่างาม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
195 บ้านหนองบัวโซม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
196 บ้านห้วยหามต่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
197 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
198 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
201 บ้านผาสุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านนาชุมแสง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 โนนข่าประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 บ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 221 198 175 594 1,277 520 300 246 2,097