สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 13 8 8 29 43 13 5 6 61
2 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 11 7 5 23 33 6 1 1 40
3 โนนคูณวิทยา 7 7 1 15 21 5 1 1 27
4 บ้านบกโนนเรียง 6 2 7 15 26 8 4 4 38
5 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 5 0 2 7 17 1 2 2 20
6 ร่มเกล้า 4 8 2 14 27 7 5 4 39
7 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 4 7 3 14 22 4 1 0 27
8 บ้านนามะเฟือง 4 4 2 10 21 6 1 2 28
9 บ้านศรีบุญเรือง 4 3 3 10 18 6 3 6 27
10 บ้านหินลับศิลามงคล 4 2 1 7 19 7 5 2 31
11 บ้านนาเลิง 4 2 0 6 10 13 3 5 26
12 ชุมชนบ้านกุดดู่ 3 3 0 6 9 3 1 0 13
13 เมืองใหม่วิทยา 3 2 7 12 25 7 9 6 41
14 นิคมสงเคราะห์วิทยา 3 2 2 7 11 4 0 2 15
15 บ้านทรายมูล 3 2 1 6 8 1 0 1 9
16 บ้านโนนงาม 3 1 5 9 23 3 2 1 28
17 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 3 1 4 8 14 6 4 1 24
18 ยางหลวงพิทยาคม 3 1 1 5 6 2 4 1 12
19 บ้านสร้างเสี่ยน 3 1 0 4 10 5 0 1 15
20 บ้านท่าลาด 3 1 0 4 9 6 2 4 17
21 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 3 0 0 3 8 3 0 2 11
22 โนนสำราญสมสนุก 2 3 2 7 9 5 4 2 18
23 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 2 3 2 7 9 4 2 0 15
24 หนองแกสระแก้ววิทยา 2 3 0 5 15 8 4 0 27
25 อนุบาลสุดา 2 2 3 7 16 5 3 2 24
26 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 2 1 1 4 8 5 2 2 15
27 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 2 1 1 4 7 6 1 3 14
28 บ้านโคกป่ากุง 2 1 1 4 4 7 3 0 14
29 หนองม่วงชมพูทอง 2 1 0 3 5 1 0 1 6
30 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 2 0 2 4 5 2 1 2 8
31 บ้านโนนหว้าทอง 2 0 1 3 4 1 2 0 7
32 เทศบาล1 2 0 0 2 6 4 1 1 11
33 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 2 0 0 2 4 0 2 0 6
34 บ้านสำราญสุข 2 0 0 2 3 0 0 0 3
35 ฝายหินประชารักษ์ 1 5 4 10 15 6 3 5 24
36 พิชญบัณฑิต 1 4 2 7 11 3 1 0 15
37 บ้านพร้าว 1 3 1 5 15 3 3 2 21
38 ดอนปอวิทยา 1 2 4 7 14 5 4 6 23
39 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1 2 2 5 14 2 2 2 18
40 บ้านถิ่น 1 2 1 4 13 4 3 4 20
41 หัวนาศึกษาวิทย์ 1 2 1 4 8 10 2 4 20
42 บ้านโคกสะอาด 1 2 0 3 5 1 2 0 8
43 บ้านวังมน 1 1 3 5 12 2 3 1 17
44 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 1 1 2 4 10 2 1 1 13
45 บ้านหนองลุมพุก 1 1 1 3 14 2 0 0 16
46 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 1 1 1 3 6 2 1 3 9
47 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 1 1 1 3 4 4 5 1 13
48 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 1 1 3 4 4 2 2 10
49 บ้านค้อ 1 1 0 2 8 10 1 5 19
50 บ้านหนองแวงป่งสัง 1 1 0 2 8 2 0 0 10
51 นิคมวัฒนา 6 1 1 0 2 7 2 4 0 13
52 บ้านโคกกุง 1 1 0 2 3 2 3 2 8
53 บ้านข่าน้อย 1 1 0 2 2 2 1 0 5
54 บ้านนาทม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 1 0 2 3 8 1 2 2 11
56 กุดจิกวิทยา 1 0 1 2 5 0 2 0 7
57 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 1 0 1 2 4 3 1 0 8
58 ชุมชนบ้านนากอก 1 0 1 2 4 0 0 1 4
59 โนนสังวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 7 2 3 1 12
60 บ้านหนองเหมือดแอ่ 1 0 0 1 5 4 1 1 10
61 บ้านหนองเม็ก 1 0 0 1 5 3 0 0 8
62 บ้านวังไฮ 1 0 0 1 5 2 0 0 7
63 บ้านข่าดอนเข็ม 1 0 0 1 5 1 1 0 7
64 บ้านทรายงาม 1 0 0 1 4 3 1 3 8
65 บ้านกุดแท่น 1 0 0 1 4 2 1 0 7
66 บ้านโนนทัน 1 0 0 1 4 0 0 1 4
67 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1 0 0 1 3 6 1 3 10
68 บ้านห้วยหว้าวังทอง 1 0 0 1 3 1 1 1 5
69 บ้านดอนยานาง 1 0 0 1 3 0 2 1 5
70 บ้านกุดแห่ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
71 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 1 3 0 1 0 4
72 บ้านเพ็กเฟื้อย 1 0 0 1 3 0 0 1 3
73 บ้านสุขเกษม 1 0 0 1 2 0 0 1 2
74 แสนภักดีวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
75 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านโปร่งแจ้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 0 4 2 6 7 4 6 1 17
78 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 0 3 2 5 16 9 5 6 30
79 โคกม่วงประชาสรรค์ 0 3 1 4 10 1 3 4 14
80 บ้านโนนตาล 0 3 1 4 4 0 0 1 4
81 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 0 2 2 4 16 12 5 2 33
82 บ้านโนนสงเปลือย 0 2 1 3 6 2 2 2 10
83 อนุบาลหนองบัวลำภู 0 2 0 2 6 3 2 4 11
84 วังแคนวังคูณวิทยา 0 2 0 2 5 1 0 2 6
85 บ้านหนองกุงคำไฮ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
86 บ้านดอนเกล็ด 0 1 2 3 8 1 2 1 11
87 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 0 1 0 1 9 4 3 2 16
88 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 0 1 0 1 7 3 1 2 11
89 บ้านหนองโน 0 1 0 1 6 0 2 0 8
90 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 1 0 1 4 4 4 0 12
91 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 1 0 1 4 2 1 5 7
92 บ้านลาด 0 1 0 1 4 0 1 2 5
93 บ้านภูพานคำ 0 1 0 1 4 0 1 0 5
94 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
95 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 0 1 0 1 2 2 3 1 7
96 บ้านหนองแตง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
97 บ้านโคกล่าม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
99 บ้านหนองสะแบง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
100 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านโสกแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านกุดดุกสุขเกษม 0 1 0 1 0 3 1 4 4
103 บ้านหนองกุงแก้ว 0 0 3 3 11 4 2 2 17
104 บ้านหัวขัว 0 0 3 3 4 7 0 2 11
105 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 0 2 2 12 5 4 3 21
106 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 0 0 2 2 8 4 3 7 15
107 จริยานุสรณ์ 0 0 2 2 5 1 0 0 6
108 บ้านโนนเสถียร 0 0 2 2 4 2 1 2 7
109 บ้านสันป่าพลวง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
110 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 8 5 1 5 14
111 บ้านโต่งโต้น 0 0 1 1 6 4 1 1 11
112 ปรางค์กู่ 0 0 1 1 6 3 0 0 9
113 บ้านมอเหนือ 0 0 1 1 5 2 2 1 9
114 บ้านดินทรายอ่อน 0 0 1 1 4 2 3 1 9
115 บ้านนาอ่าง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
116 ไทยรัฐวิทยา 81 0 0 1 1 3 3 5 2 11
117 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 3 2 1 8
118 บ้านหนองทุ่งมน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
119 บ้านหนองคังคา 0 0 1 1 2 2 2 2 6
120 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 0 0 1 1 2 2 1 2 5
121 นิคมสงเคราะห์ 3 0 0 1 1 2 2 1 1 5
122 บ้านโคกสนั่น 0 0 1 1 2 2 0 0 4
123 บ้านกุดคอเมย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
124 บ้านห้วยไร่ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
125 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 0 0 1 1 1 3 1 0 5
126 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
127 บ้านโคกใหญ่ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
128 บ้านนาแพง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
129 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
130 บ้านหนองทุ่ม 0 0 1 1 0 4 2 1 6
131 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 1 1 0 3 1 1 4
132 บ้านนาวังเวิน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
133 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 6 2 4 4 12
134 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 0 0 0 0 6 2 1 2 9
135 กุดหานสามัคคี 0 0 0 0 6 1 2 0 9
136 บ้านหินสิ่ว 0 0 0 0 5 3 1 0 9
137 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 0 0 0 0 4 3 2 1 9
138 บ้านลำภู 0 0 0 0 4 1 1 0 6
139 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 0 0 0 4 1 1 0 6
140 บ้านโนนเมือง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
141 บ้านโสกก้านเหลือง 0 0 0 0 3 4 0 0 7
142 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 0 0 3 3 1 2 7
143 อนุบาลภูบดินทร์ 0 0 0 0 3 1 2 1 6
144 บ้านโสกจาน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
145 บ้านข้องโป้ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
146 บ้านป่าคา 0 0 0 0 3 0 2 0 5
147 บ้านห้วยโจด 0 0 0 0 2 5 2 2 9
148 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 2 4 1 1 7
149 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 2 3 1 1 6
150 บ้านกุดกวางสร้อย 0 0 0 0 2 2 5 1 9
151 โนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 2 2 2 3 6
152 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 2 2 2 0 6
153 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
154 บ้านหนองอุ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
155 บ้านบุ่งบก 0 0 0 0 2 1 2 1 5
156 บ้านห้วยบ่อทอง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
157 บ้านดงบาก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 0 1 2 3
159 บ้านหนองปลาขาว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
160 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 1 2 3 2 6
164 บ้านกุดเต่า 0 0 0 0 1 2 3 1 6
165 บ้านฝายหิน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
166 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
167 บ้านคึมชาดห้วยบง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
168 บ้านโนนปอแดง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
169 บ้านดอนข่า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
171 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
172 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านวังโปร่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านแกท่าวารี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
175 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
176 บุตรเพชรวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านอ่างบูรพา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 0 0 0 0 3 3 4 6
181 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
182 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 0 0 0 2 2 1 4
183 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 0 0 0 0 2 1 2 3
184 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
185 บ้านตำแย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
186 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
187 บ้านดอนนาดี 0 0 0 0 0 1 2 0 3
188 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
189 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
190 บ้านหนองบัวโซม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
191 บ้านห้วยหามต่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
192 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
193 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านวังคูณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
197 บ้านผาสุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 บ้านนาชุมแสง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านนาทับควาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
201 บ้านหนองขามท่างาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 โนนข่าประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 บ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 164 153 146 463 1,077 474 277 245 1,828