หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 75 47 63.51% 15 20.27% 6 8.11% 6 8.11% 74
2 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 52 42 82.35% 7 13.73% 1 1.96% 1 1.96% 51
3 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 66 39 63.93% 7 11.48% 9 14.75% 6 9.84% 61
4 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 40 28 80% 5 14.29% 1 2.86% 1 2.86% 35
5 โรงเรียนร่มเกล้า 46 27 62.79% 7 16.28% 5 11.63% 4 9.3% 43
6 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 48 26 61.9% 8 19.05% 4 9.52% 4 9.52% 42
7 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 46 23 51.11% 10 22.22% 6 13.33% 6 13.33% 45
8 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 34 23 71.88% 6 18.75% 1 3.13% 2 6.25% 32
9 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 32 23 82.14% 4 14.29% 1 3.57% 0 0% 28
10 โรงเรียนบ้านโนนงาม 30 23 79.31% 3 10.34% 2 6.9% 1 3.45% 29
11 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 37 21 58.33% 6 16.67% 3 8.33% 6 16.67% 36
12 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 30 20 74.07% 3 11.11% 2 7.41% 2 7.41% 27
13 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 29 20 74.07% 2 7.41% 3 11.11% 2 7.41% 27
14 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 43 19 51.35% 10 27.03% 3 8.11% 5 13.51% 37
15 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 33 19 57.58% 7 21.21% 5 15.15% 2 6.06% 33
16 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 30 17 56.67% 8 26.67% 4 13.33% 1 3.33% 30
17 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 20 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
18 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 40 16 45.71% 12 34.29% 5 14.29% 2 5.71% 35
19 โรงเรียนอนุบาลสุดา 26 16 61.54% 5 19.23% 3 11.54% 2 7.69% 26
20 โรงเรียนบ้านพร้าว 26 16 66.67% 3 12.5% 3 12.5% 2 8.33% 24
21 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 30 15 60% 6 24% 2 8% 2 8% 25
22 โรงเรียนดอนปอวิทยา 30 15 50% 5 16.67% 4 13.33% 6 20% 30
23 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 23 15 68.18% 5 22.73% 2 9.09% 0 0% 22
24 โรงเรียนบ้านถิ่น 31 15 55.56% 4 14.81% 4 14.81% 4 14.81% 27
25 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 20 15 78.95% 2 10.53% 1 5.26% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 27 14 56% 6 24% 4 16% 1 4% 25
27 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 18 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
28 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 23 13 61.9% 6 28.57% 0 0% 2 9.52% 21
29 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 20 13 68.42% 4 21.05% 0 0% 2 10.53% 19
30 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 26 12 50% 5 20.83% 4 16.67% 3 12.5% 24
31 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 26 12 57.14% 4 19.05% 3 14.29% 2 9.52% 21
32 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านวังมน 19 12 66.67% 2 11.11% 3 16.67% 1 5.56% 18
34 โรงเรียนบ้านท่าลาด 26 11 47.83% 6 26.09% 2 8.7% 4 17.39% 23
35 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 21 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
36 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 27 11 55% 3 15% 2 10% 4 20% 20
37 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 17 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
38 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 18 11 64.71% 2 11.76% 2 11.76% 2 11.76% 17
39 โรงเรียนบ้านทรายมูล 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนบ้านนาเลิง 33 10 32.26% 13 41.94% 3 9.68% 5 16.13% 31
41 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 21 10 47.62% 5 23.81% 4 19.05% 2 9.52% 21
42 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 17 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
43 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 20 10 52.63% 1 5.26% 4 21.05% 4 21.05% 19
44 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 19 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
45 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
46 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 19 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 29 8 30.77% 10 38.46% 4 15.38% 4 15.38% 26
49 โรงเรียนบ้านค้อ 26 8 33.33% 10 41.67% 1 4.17% 5 20.83% 24
50 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 26 8 33.33% 5 20.83% 4 16.67% 7 29.17% 24
51 โรงเรียนบ้านหนองแวง 22 8 42.11% 5 26.32% 1 5.26% 5 26.32% 19
52 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 15 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
53 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 18 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
55 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 12 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
56 โรงเรียนบ้านหนองโน 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
57 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 25 7 38.89% 8 44.44% 3 16.67% 0 0% 18
59 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 18 7 41.18% 6 35.29% 1 5.88% 3 17.65% 17
60 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
61 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 18 7 38.89% 4 22.22% 6 33.33% 1 5.56% 18
62 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 13 7 53.85% 2 15.38% 4 30.77% 0 0% 13
63 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
65 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
66 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 19 6 35.29% 5 29.41% 1 5.88% 5 29.41% 17
67 โรงเรียนเทศบาล1 13 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
68 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
69 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
70 โรงเรียนปรางค์กู่ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
71 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 18 6 37.5% 2 12.5% 4 25% 4 25% 16
72 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 13 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
73 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 12 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
74 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 13 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
75 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
76 โรงเรียนบ้านวังไฮ 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
77 โรงเรียนกุดหานสามัคคี 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
78 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 15 5 33.33% 6 40% 1 6.67% 3 20% 15
80 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 14 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
81 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
82 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
83 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
84 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 9 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านภูพานคำ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านหัวขัว 16 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 2 14.29% 14
90 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 17 4 28.57% 4 28.57% 5 35.71% 1 7.14% 14
91 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 12 4 33.33% 4 33.33% 4 33.33% 0 0% 12
92 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 13 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
93 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 12 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
94 โรงเรียนบ้านทรายงาม 12 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
95 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 13 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
96 โรงเรียนบ้านกุดแท่น 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านลำภู 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านลาด 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
102 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนบ้านโนนตาล 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านโนนทัน 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
108 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
109 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 22 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 13
110 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา 14 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
111 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 13 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
112 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
113 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
114 โรงเรียนบ้านโคกกุง 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
115 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
116 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
117 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
118 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
119 โรงเรียนบ้านโสกจาน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านข้องโป้ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านป่าคา 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
123 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
127 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 11 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
130 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
131 โรงเรียนบ้านหนองกุง 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
132 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 11 2 20% 2 20% 5 50% 1 10% 10
133 โรงเรียนบ้านหนองคังคา 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
134 โรงเรียนบ้านฝายหิน 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
135 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
136 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
137 โรงเรียนบ้านข่าน้อย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
140 โรงเรียนบ้านหนองอุ 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านบุ่งบก 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
142 โรงเรียนบ้านดงบาก 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านหนองแตง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนบ้านนาทม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านโคกม่วย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านกุดเต่า 11 1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 10
152 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 11 1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 10
153 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 9 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
154 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 7 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
156 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านดอนนาดี 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
161 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
162 โรงเรียนบ้านดอนข่า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านวังคูณ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านนาแพง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
169 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
170 โรงเรียนบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
171 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านโสกแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 8 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8
182 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 7 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
183 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ 10 0 0% 3 30% 3 30% 4 40% 10
184 โรงเรียนวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
185 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
186 โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมือง) 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
187 โรงเรียนบ้านนาทับควาย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 5 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านคอกวัว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านตำแย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
193 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์๒ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 5 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
195 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
196 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
197 โรงเรียนบ้านหนองตานา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
198 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
201 โรงเรียนบ้านผาสุก 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านกุดจิก(เมือง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
205 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เมือง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]