หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232-234 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232-234 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231-233 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 111 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 134-135 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 136 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวที สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 20 พ.ย. 2559 11.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411-414 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512-513 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411-414 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารห้องสมุด 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารห้องสมุด 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารห้องสมุด 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารห้องสมุด 20 พ.ย. 2559 09.00-11.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารห้องสมุด 20 พ.ย. 2559 11.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]