ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 49.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 48 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนจอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 47.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 42.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 41 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 36 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน