ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 67.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 67.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 66.30 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 59 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 56.30 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน