ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 98.88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 93.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าปอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนจันทนภาศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.10 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 33.90 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 24 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดจอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน