ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  
8 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  
9 โรงเรียนบ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน