ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจอมทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านกู่ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 63.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 59.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านยางน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 55.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 3 48.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 34 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน