ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน