ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน