ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนจันทนภาศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน