ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 79.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน