ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน