ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน