ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 91.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.41 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.20 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน