ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน