ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลรัฐชาวดี สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคุยเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน