ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 40 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน