ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน