ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 46 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  
8 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  
9 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  
10 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน