ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2559
       =>  10 - 15 กันยายน 2559  :  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระดับเขตพื้นที่
       =>  16 - 20 กันยายน 2559  : ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่
       =>  21 - 25 กันยายน 2559  : โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู
       =>  26- 30 กันยายน 2559  : ดำเนินการอนุญาตเปลี่ยนตัว
       =>  1 - 3 ตุลาคม 2559  : ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่
       =>  4- 10 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป : พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่
       =>  11 - 14 ตุลาคม 2559  : การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
วันศุกร์ ที่ 02 กันยายน 2559 เวลา 09:56 น.