การจัดการแข่งขัน
สถานที่แข่งขัน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙
  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
  โรงเรียนบ้านยางใหญ่
วันศุกร์ ที่ 02 กันยายน 2559 เวลา 09:40 น.