เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 775
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 50 เข้าร่วม 4
5 บ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 4
5 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 5
6 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 008
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 4
5 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 56 เข้าร่วม 5
6 บ้านโนนเนาว์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 55 เข้าร่วม 6
7 บ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 49.50 เข้าร่วม 7
8 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 48 เข้าร่วม 8
9 จอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 47.50 เข้าร่วม 9
10 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 42.50 เข้าร่วม 10
11 บ้านโนนเมืองสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 42 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 41 เข้าร่วม 12
13 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 36 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแก่งโกสุมท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 5
6 บ้านสร้างแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 6
7 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 7
8 เกียรติขจรวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 8
9 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 9
10 บ้านผำ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 10
11 เหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 11
12 บ้านหนองบัวเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 4
5 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 5
6 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 6
7 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 4
5 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 4
5 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 6
7 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 269
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไห สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง 4
5 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 5
6 บ้านเหล่าโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 6
7 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 7
8 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 8
9 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 9
10 บ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 10
11 บ้านสร้างแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 11
12 บ้านโนนนกหอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 12
13 บ้านนาทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลรัฐชาวดี สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง 4
5 บ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 5
6 บ้านเขวาสะดืออีสาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 6
7 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 7
8 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 8
9 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 9
10 บ้านหนองล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 10
11 บ้านคุยเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 11
12 อนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 12
13 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 4
5 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
6 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
7 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนเมืองสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง 4
5 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง 5
6 บ้านผำ สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 6
7 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 7
8 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 8
9 บ้านจอมทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 9
10 บ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 10
11 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 11
12 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 12
13 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 4
5 บ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 5
6 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 399
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนทัน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 395
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อแกบ่อทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 376
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 4
5 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 5
6 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 6
7 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 7
8 บ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
9 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 4
5 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 5
6 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 6
7 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 7
8 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 8
9 บ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 9
10 บ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 10
11 บ้านหนองมะเม้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 11
12 บ้านหนองชาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 12
13 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านเหล่าพ่อหา สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 5
6 บ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 6
7 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 7
8 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 8
9 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 9
10 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 10
11 บ้านหนองชาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 020
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดจอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 5
7 บ้านหนองชาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 7
8 บ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 8
9 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 9
10 บ้านเหล่าพ่อหา สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 10
11 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 285
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.20 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.80 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.20 ทอง 4
5 บ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 79.80 เงิน 5
6 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.40 เงิน 6
7 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 7
8 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.20 เงิน 8
9 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 68.40 ทองแดง 9
10 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
11 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
12 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน