หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมือง  
2 หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย นายพนม ศิรินามมนตรี   0812606470
3 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ นางชนาพร ประบุญเรีอง  
4 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ  
5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ นายศักดิืสิทธิ์ สีหลวงเพชร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายจเด็จ ทัศวงษา โทร. ๐๘๒๓๑๑๑๘๔๓
LineID:TUSCOMPT
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]