สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 18 11 6 35 40 5 0 1 45
2 บ้านเม็กดำ 8 1 2 11 15 7 3 6 25
3 บ้านหนองรูแข้ 8 0 1 9 12 2 1 3 15
4 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 6 3 4 13 19 5 1 3 25
5 บ้านมะโบ่ 6 3 3 12 23 5 2 4 30
6 บ้านหนองบัวสันตุ 6 2 0 8 16 3 0 3 19
7 อนุบาลเอี่ยมสุข 5 0 3 8 16 5 0 2 21
8 พระกุมารศึกษา 4 4 2 10 16 7 2 4 25
9 บ้านเขวาทุ่ง 4 2 4 10 25 13 2 2 40
10 บ้านหนองไฮ 4 2 3 9 12 7 0 0 19
11 บ้านหัวดง 4 0 4 8 9 3 1 1 13
12 ชุมชนบ้านงัวบา 4 0 2 6 6 4 0 0 10
13 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 3 2 3 8 11 2 1 1 14
14 บ้านหนองหว้า 3 2 3 8 10 3 0 2 13
15 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 3 2 0 5 14 4 2 6 20
16 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 3 1 4 8 14 1 2 5 17
17 ชุมชนบ้านสำโรง 3 1 2 6 12 4 0 0 16
18 บ้านโคกสีทองหลาง 3 1 0 4 6 2 1 0 9
19 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 3 0 2 5 8 2 0 1 10
20 อนุบาลวาปีปทุม 3 0 1 4 5 2 0 0 7
21 บ้านขี้เหล็ก 3 0 0 3 3 0 0 0 3
22 บ้านสนาม 2 6 1 9 15 2 1 4 18
23 บ้านปลาขาว 2 4 2 8 20 8 1 4 29
24 บ้านโดน 2 4 0 6 11 0 2 3 13
25 บ้านเหล่า 2 2 2 6 18 2 0 4 20
26 บ้านบุ่งง้าว 2 1 3 6 15 3 1 4 19
27 บ้านโพธิ์ชัย 2 1 1 4 11 1 1 0 13
28 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 2 1 0 3 9 0 1 1 10
29 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 2 1 0 3 4 0 0 1 4
30 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 2 0 1 3 5 1 0 3 6
31 บ้านหนองแสน 2 0 0 2 4 1 1 0 6
32 บ้านประแหย่ง 2 0 0 2 3 3 1 0 7
33 โนนจานวิทยา 1 4 1 6 13 2 2 3 17
34 ชุมชนนาสีนวล 1 3 2 6 9 1 0 5 10
35 บ้านนาเลา 1 3 1 5 6 7 0 1 13
36 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1 3 0 4 6 0 0 3 6
37 หนองกุงวิทยา 1 2 4 7 12 3 2 4 17
38 บ้านยางอิไลดอนก่อ 1 2 4 7 6 4 1 1 11
39 บ้านชาดฝางหัวเรือ 1 2 2 5 10 3 1 1 14
40 บ้านกุดน้ำใส 1 2 1 4 10 3 0 3 13
41 อนุบาลนครจัมปาศรี 1 2 0 3 7 2 0 0 9
42 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1 2 0 3 3 4 0 3 7
43 บ้านโนนรัง 1 1 1 3 9 5 1 4 15
44 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 1 1 1 3 8 3 2 11 13
45 บ้านหัวหมู 1 1 1 3 7 2 0 3 9
46 บ้านนาภู 1 1 1 3 5 0 1 0 6
47 บ้านหนองแต้ 1 1 0 2 4 0 2 0 6
48 บ้านหนองแดงสหมิตร 1 0 2 3 8 7 1 3 16
49 วัดป่านาเชือก 1 0 2 3 6 1 1 0 8
50 บ้านเหล่าหมากคำ 1 0 2 3 4 1 2 1 7
51 บ้านหัวช้าง 1 0 2 3 2 1 0 0 3
52 บ้านนาฝาย 1 0 1 2 11 1 1 6 13
53 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1 0 1 2 7 5 1 8 13
54 กู่สันตรัตน์ 1 0 1 2 7 2 1 1 10
55 บ้านดง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
56 บ้านแคน 1 0 1 2 4 0 0 0 4
57 บ้านจอกขวาง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
58 บ้านโคกไร่ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
59 บ้านดอนดู่วังบอน 1 0 1 2 2 0 0 2 2
60 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1 0 0 1 5 1 1 0 7
61 บ้านหนองหน่อง 1 0 0 1 4 2 0 4 6
62 บ้านไก่นา 1 0 0 1 3 2 1 0 6
63 บ้านหนองบึง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
64 บ้านโนนแร่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
65 บ้านป่าตองหนองงู 1 0 0 1 2 0 1 1 3
66 บ้านโคกยาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
68 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 0 0 1 1 1 0 0 2
69 บ้านโนนแคน 1 0 0 1 1 0 0 3 1
70 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 0 0 1 1 0 0 1 1
71 บ้านดอนหัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 เทศบาลนาเชือก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 0 5 0 5 10 2 0 3 12
76 บ้านหนองป้าน 0 4 3 7 13 5 4 3 22
77 บ้านโนน 0 4 0 4 9 2 0 0 11
78 บ้านดงใหญ่ 0 3 0 3 6 7 1 1 14
79 บ้านสระแคน 0 2 1 3 6 1 0 1 7
80 บ้านสระบาก 0 2 1 3 5 3 1 0 9
81 บ้านหนองห้าง 0 2 1 3 4 0 0 2 4
82 บ้านแดงโพงคำแก้ว 0 2 1 3 4 0 0 0 4
83 บ้านหนองโพธิ์ 0 2 0 2 7 5 2 1 14
84 บ้านหนองแปน 0 2 0 2 7 0 0 1 7
85 บ้านหนองบัวแดง 0 2 0 2 6 4 2 1 12
86 บ้านโนนเห็ดไค 0 2 0 2 4 0 0 0 4
87 บ้านทัพป่าจิก 0 2 0 2 2 1 0 0 3
88 บ้านขามเรียน 0 1 2 3 14 4 3 1 21
89 บ้านเมืองเสือ 0 1 1 2 6 3 0 3 9
90 บ้านตำแย 0 1 1 2 6 1 0 0 7
91 พยัคฆภูมิพิสัย 0 1 1 2 5 0 0 0 5
92 บ้านนาข่า 0 1 1 2 4 1 1 0 6
93 บ้านนาค่าย 0 1 1 2 4 1 1 0 6
94 บ้านหนองบัวคู 0 1 1 2 2 0 0 0 2
95 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
96 บ้านหนองผือ 0 1 1 2 1 2 1 1 4
97 บ้านปอพานหนองโน 0 1 0 1 9 1 1 3 11
98 บ้านห้วยหิน 0 1 0 1 6 3 1 0 10
99 บ้านดอนหมี 0 1 0 1 5 0 0 1 5
100 บ้านตำแยโนนยาง 0 1 0 1 4 2 0 0 6
101 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 0 1 0 1 4 1 0 2 5
102 บ้านเมืองเตา 0 1 0 1 3 2 0 1 5
103 บ้านจอมพะลาน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
104 บ้านแวงดงหนองยาง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
105 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 0 1 0 1 2 4 1 0 7
106 บ้านดงยาง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
107 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 1 0 1 1 3 0 0 4
108 บ้านหนองเหล่า 0 1 0 1 1 1 0 3 2
109 บ้านหนองปอ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
110 บ้านโนนบ่อ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
111 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 1 1 0 1 0 2
112 บ้านโพนทอง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
113 บ้านสระแก้วหนองคู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 อนุบาลดงเมืองน้อย 0 0 4 4 6 1 0 1 7
115 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 0 0 2 2 9 3 1 5 13
116 บ้านก่อ 0 0 2 2 7 1 0 0 8
117 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 0 0 1 1 6 2 0 0 8
118 บ้านโกทา 0 0 1 1 5 6 1 2 12
119 บ้านหนองฮี 0 0 1 1 5 1 0 0 6
120 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 0 0 1 1 4 4 1 0 9
121 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
122 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 0 0 1 1 4 0 0 1 4
123 ศุภประภา 0 0 1 1 3 1 1 0 5
124 บ้านดู่ 0 0 1 1 3 0 2 0 5
125 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
126 บ้านโคกมนโนนทอง 0 0 1 1 2 3 1 1 6
127 บ้านเตาบ่า 0 0 1 1 2 1 2 2 5
128 บ้านคึมบง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
129 บ้านขามป้อม 0 0 1 1 2 0 1 0 3
130 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 1 2 1 0 4
131 บ้านวังจานโนนสำราญ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
132 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 0 0 1 1 1 0 0 1 1
133 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 0 0 0 0 7 2 1 0 10
134 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 6 2 2 0 10
135 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 0 0 0 0 6 2 1 3 9
136 บ้านเครือซูด 0 0 0 0 5 1 0 0 6
137 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 5 0 1 0 6
138 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 0 0 0 0 4 5 1 1 10
139 จตุคามประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 1 2 2 7
140 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 0 0 0 0 4 1 0 0 5
141 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 0 0 0 0 4 0 0 0 4
142 บ้านหนองโนทับม้า 0 0 0 0 4 0 0 0 4
143 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 0 0 3 4 0 0 7
144 ชุมชนบ้านดงบัง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
145 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
146 บ้านดงแคน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
147 บ้านหนองแต้น้อย 0 0 0 0 3 1 0 1 4
148 บ้านโคกเต่า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
149 บ้านหนองหว้าเฒ่า 0 0 0 0 3 0 1 0 4
150 บ้านป่าแดง 0 0 0 0 2 2 0 2 4
151 บ้านนกเหาะ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
152 อนุบาลอุ่นรัก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
153 บ้านหนองแกวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 2 4
154 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
155 บ้านมะชมโนนสง่า 0 0 0 0 2 0 1 0 3
156 บ้านหัวช้างโคกม่วง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
157 บ้านแก่นท้าว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
158 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
159 บ้านสระบัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านหนองกลางโคก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านหัวงัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
165 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
167 บ้านเหล่าจั่น 0 0 0 0 1 2 0 0 3
168 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
169 บ้านหนองบัวแก้ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
171 บ้านกุดนาดีโนนลาน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
172 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
173 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
174 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านเหล่าค้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
179 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองแดงหนองแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านเหล่าน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านโคกแปะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านดงบากหนองตาเต็น 0 0 0 0 0 3 0 0 3
186 บ้านเสือโก้ก 0 0 0 0 0 1 2 5 3
187 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
188 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
189 บ้านตาลอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านหนองข่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านหนองโนใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านอีโต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
200 บ้านห้วยหลาว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
201 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 0 0 0 0 0 0 0 3 0
203 บ้านดงหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
204 บ้านหนองผง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านหนองแคนหัวฝาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 168 147 135 450 976 332 111 222 1,419