สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 18 11 6 35 40 5 0 1 45
2 บ้านเม็กดำ 9 1 2 12 16 7 3 6 26
3 บ้านหนองรูแข้ 9 0 2 11 14 2 1 3 17
4 บ้านมะโบ่ 8 3 3 14 25 5 2 4 32
5 บ้านหนองบัวสันตุ 7 2 0 9 17 3 0 3 20
6 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 6 3 4 13 19 5 1 5 25
7 พระกุมารศึกษา 5 5 2 12 18 7 2 4 27
8 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 5 1 4 10 17 1 2 6 20
9 อนุบาลเอี่ยมสุข 5 1 3 9 17 5 0 3 22
10 ชุมชนบ้านงัวบา 5 0 2 7 7 4 0 0 11
11 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 5 0 0 5 9 1 1 0 11
12 บ้านเขวาทุ่ง 4 5 4 13 29 13 2 2 44
13 บ้านหนองไฮ 4 2 3 9 12 8 0 0 20
14 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 4 2 3 9 12 2 1 1 15
15 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 4 2 1 7 9 1 0 4 10
16 บ้านหัวดง 4 0 4 8 9 3 1 1 13
17 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 4 0 3 7 13 5 1 8 19
18 บ้านสนาม 3 6 1 10 16 2 1 4 19
19 บ้านหนองหว้า 3 2 3 8 10 3 0 2 13
20 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 3 2 0 5 14 4 2 6 20
21 ชุมชนบ้านสำโรง 3 1 2 6 12 4 0 0 16
22 บ้านโคกสีทองหลาง 3 1 0 4 6 2 1 0 9
23 บ้านหวาย 3 1 0 4 5 0 0 0 5
24 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 3 0 2 5 8 2 0 1 10
25 อนุบาลวาปีปทุม 3 0 1 4 5 2 0 0 7
26 บ้านขี้เหล็ก 3 0 0 3 3 0 0 0 3
27 บ้านชาดฝางหัวเรือ 2 4 5 11 16 3 2 1 21
28 บ้านปลาขาว 2 4 2 8 20 8 1 4 29
29 บ้านโดน 2 4 0 6 11 0 2 3 13
30 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 2 3 1 6 8 0 0 3 8
31 บ้านนาเลา 2 3 1 6 7 7 0 1 14
32 บ้านเหล่า 2 2 2 6 18 2 0 4 20
33 บ้านบุ่งง้าว 2 1 3 6 15 3 1 4 19
34 บ้านโกทา 2 1 2 5 11 7 1 2 19
35 บ้านโนนรัง 2 1 1 4 13 5 1 4 19
36 บ้านโพธิ์ชัย 2 1 1 4 11 1 1 0 13
37 บ้านนาภู 2 1 1 4 6 3 1 0 10
38 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 2 1 0 3 9 0 1 1 10
39 ชุมชนบ้านดงบัง 2 1 0 3 6 2 0 1 8
40 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 2 1 0 3 4 0 0 1 4
41 บ้านหนองแดงสหมิตร 2 0 2 4 10 7 1 4 18
42 บ้านเตาบ่า 2 0 1 3 4 1 2 2 7
43 บ้านหนองแสน 2 0 0 2 4 1 1 0 6
44 บ้านประแหย่ง 2 0 0 2 3 3 1 0 7
45 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 2 0 0 2 2 0 0 1 2
46 โนนจานวิทยา 1 4 1 6 13 2 2 3 17
47 ชุมชนนาสีนวล 1 3 2 6 9 1 0 5 10
48 อนุบาลนครจัมปาศรี 1 3 0 4 8 2 0 0 10
49 หนองกุงวิทยา 1 2 4 7 13 3 2 4 18
50 บ้านยางอิไลดอนก่อ 1 2 4 7 6 4 1 1 11
51 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 1 2 1 4 10 3 2 11 15
52 บ้านกุดน้ำใส 1 2 1 4 10 3 0 3 13
53 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1 2 0 3 3 4 0 3 7
54 กู่สันตรัตน์ 1 1 1 3 8 3 1 1 12
55 บ้านหัวหมู 1 1 1 3 7 2 0 3 9
56 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 1 1 1 3 4 2 0 0 6
57 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 1 1 0 2 6 0 0 0 6
58 บ้านหนองแต้ 1 1 0 2 4 0 2 0 6
59 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
60 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 1 0 2 3 10 3 1 5 14
61 วัดป่านาเชือก 1 0 2 3 6 1 1 0 8
62 บ้านเหล่าหมากคำ 1 0 2 3 4 1 2 1 7
63 บ้านหัวช้าง 1 0 2 3 2 1 0 0 3
64 บ้านนาฝาย 1 0 1 2 11 1 1 6 13
65 บ้านดง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
66 บ้านแคน 1 0 1 2 4 0 0 0 4
67 บ้านจอกขวาง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
68 บ้านเหล่าน้อย 1 0 1 2 3 0 0 1 3
69 บ้านโคกไร่ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
70 บ้านดอนดู่วังบอน 1 0 1 2 2 0 0 2 2
71 จตุคามประชาสรรค์ 1 0 0 1 5 2 2 2 9
72 บ้านหนองหน่อง 1 0 0 1 4 2 0 4 6
73 บ้านไก่นา 1 0 0 1 3 2 1 0 6
74 บ้านหนองบึง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
75 บ้านเก่าน้อย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
76 บ้านโนนแร่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
77 บ้านป่าตองหนองงู 1 0 0 1 2 0 1 1 3
78 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านโคกยาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
81 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 0 0 1 1 1 0 0 2
82 บ้านโนนแคน 1 0 0 1 1 0 0 3 1
83 บ้านดอนหัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 เทศบาลนาเชือก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 0 5 0 5 10 2 0 3 12
88 บ้านหนองป้าน 0 4 3 7 13 5 4 3 22
89 บ้านโนน 0 4 0 4 9 2 0 0 11
90 บ้านดงใหญ่ 0 3 0 3 6 7 1 1 14
91 บ้านทัพป่าจิก 0 3 0 3 4 2 0 0 6
92 บ้านห้วยหิน 0 2 2 4 9 3 1 0 13
93 บ้านสระแคน 0 2 1 3 6 1 0 2 7
94 บ้านสระบาก 0 2 1 3 5 3 1 0 9
95 บ้านหนองห้าง 0 2 1 3 4 0 0 2 4
96 บ้านแดงโพงคำแก้ว 0 2 1 3 4 0 0 0 4
97 บ้านเสือโก้ก 0 2 1 3 3 1 2 5 6
98 บ้านหนองโพธิ์ 0 2 0 2 7 5 2 1 14
99 บ้านหนองแปน 0 2 0 2 7 0 0 1 7
100 บ้านหนองบัวแดง 0 2 0 2 6 4 2 1 12
101 บ้านดอนหมี 0 2 0 2 6 0 0 1 6
102 บ้านโนนเห็ดไค 0 2 0 2 4 0 0 0 4
103 บ้านวังจานโนนสำราญ 0 1 3 4 5 1 2 0 8
104 บ้านขามเรียน 0 1 2 3 14 4 3 1 21
105 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 0 1 1 2 6 4 1 0 11
106 บ้านเมืองเสือ 0 1 1 2 6 3 0 3 9
107 บ้านตำแย 0 1 1 2 6 1 0 0 7
108 พยัคฆภูมิพิสัย 0 1 1 2 5 0 0 0 5
109 บ้านนาข่า 0 1 1 2 4 1 1 0 6
110 บ้านนาค่าย 0 1 1 2 4 1 1 0 6
111 บ้านหนองปอ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
112 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 0 1 1 2 3 1 0 0 4
113 บ้านหนองบัวคู 0 1 1 2 3 0 0 0 3
114 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 0 1 1 2 2 1 0 1 3
115 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
116 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
117 บ้านหนองผือ 0 1 1 2 1 2 1 1 4
118 บ้านปอพานหนองโน 0 1 0 1 9 1 1 3 11
119 บ้านตำแยโนนยาง 0 1 0 1 4 2 0 0 6
120 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 0 1 0 1 4 1 0 2 5
121 บ้านเมืองเตา 0 1 0 1 3 2 0 1 5
122 บ้านจอมพะลาน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
123 บ้านแวงดงหนองยาง 0 1 0 1 3 0 0 1 3
124 บ้านหัวงัว 0 1 0 1 3 0 0 0 3
125 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 0 1 0 1 2 4 1 0 7
126 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 1 0 1 2 3 0 0 5
127 บ้านดงยาง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
128 บ้านหนองเหล่า 0 1 0 1 1 1 0 3 2
129 บ้านโนนบ่อ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
130 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 1 1 0 1 0 2
131 บ้านโพนทอง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
132 บ้านสระแก้วหนองคู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
133 อนุบาลดงเมืองน้อย 0 0 4 4 6 1 0 1 7
134 บ้านก่อ 0 0 2 2 7 1 0 0 8
135 บ้านหนองระเวียง 0 0 1 1 8 3 2 0 13
136 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 0 0 1 1 6 2 0 0 8
137 บ้านหนองฮี 0 0 1 1 5 1 0 0 6
138 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
139 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 0 0 1 1 4 0 0 1 4
140 บ้านหัวช้างโคกม่วง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
141 ศุภประภา 0 0 1 1 3 1 1 0 5
142 บ้านดู่ 0 0 1 1 3 0 2 0 5
143 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
144 บ้านโคกมนโนนทอง 0 0 1 1 2 3 1 1 6
145 บ้านคึมบง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
146 บ้านขามป้อม 0 0 1 1 2 0 1 0 3
147 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 1 2 1 0 4
148 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 0 0 1 1 1 0 0 1 1
149 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 0 0 0 0 7 2 1 0 10
150 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 0 0 0 0 6 2 1 3 9
151 บ้านเครือซูด 0 0 0 0 5 1 0 0 6
152 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 5 0 1 0 6
153 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 0 0 0 0 4 5 1 1 10
154 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 0 0 0 0 4 1 0 0 5
155 บ้านหนองโนทับม้า 0 0 0 0 4 0 0 0 4
156 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 0 0 3 4 0 0 7
157 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
158 บ้านดงแคน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
159 บ้านหนองแต้น้อย 0 0 0 0 3 1 0 1 4
160 บ้านโคกเต่า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
161 บ้านหนองหว้าเฒ่า 0 0 0 0 3 0 1 0 4
162 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
163 บ้านป่าแดง 0 0 0 0 2 2 0 2 4
164 บ้านนกเหาะ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
165 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
166 อนุบาลอุ่นรัก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
167 บ้านหนองแกวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 2 4
168 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
169 บ้านสระบัว 0 0 0 0 2 1 0 1 3
170 บ้านมะชมโนนสง่า 0 0 0 0 2 0 1 0 3
171 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 0 0 0 0 2 0 0 3 2
172 บ้านแก่นท้าว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
173 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
174 บ้านหนองกลางโคก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
177 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
178 บ้านเหล่าจั่น 0 0 0 0 1 2 0 0 3
179 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
180 บ้านหนองบัวแก้ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
181 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
182 บ้านกุดนาดีโนนลาน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
183 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
184 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
185 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านเหล่าค้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
188 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
189 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองแดงหนองแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านโคกแปะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านดงบากหนองตาเต็น 0 0 0 0 0 3 0 0 3
194 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
195 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
196 บ้านตาลอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านหนองข่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านหนองโนใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านอีโต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
207 บ้านห้วยหลาว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
208 บ้านดงหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
209 บ้านหนองผง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
210 บ้านหนองแคนหัวฝาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
211 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
212 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 212 176 156 544 1,096 349 112 232 1,557