สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 40 5 0 1 45
2 บ้านเขวาทุ่ง 25 13 2 2 40
3 บ้านมะโบ่ 23 5 2 4 30
4 บ้านปลาขาว 20 8 1 4 29
5 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 19 5 1 3 25
6 บ้านเหล่า 18 2 0 4 20
7 พระกุมารศึกษา 16 7 2 4 25
8 อนุบาลเอี่ยมสุข 16 5 0 2 21
9 บ้านหนองบัวสันตุ 16 3 0 3 19
10 บ้านเม็กดำ 15 7 3 6 25
11 บ้านบุ่งง้าว 15 3 1 4 19
12 บ้านสนาม 15 2 1 4 18
13 บ้านขามเรียน 14 4 3 1 21
14 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 14 4 2 6 20
15 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 14 1 2 5 17
16 บ้านหนองป้าน 13 5 4 3 22
17 โนนจานวิทยา 13 2 2 3 17
18 บ้านหนองไฮ 12 7 0 0 19
19 ชุมชนบ้านสำโรง 12 4 0 0 16
20 หนองกุงวิทยา 12 3 2 4 17
21 บ้านหนองรูแข้ 12 2 1 3 15
22 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 11 2 1 1 14
23 บ้านนาฝาย 11 1 1 6 13
24 บ้านโพธิ์ชัย 11 1 1 0 13
25 บ้านโดน 11 0 2 3 13
26 บ้านชาดฝางหัวเรือ 10 3 1 1 14
27 บ้านกุดน้ำใส 10 3 0 3 13
28 บ้านหนองหว้า 10 3 0 2 13
29 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 10 2 0 3 12
30 บ้านโนนรัง 9 5 1 4 15
31 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 9 3 1 5 13
32 บ้านหัวดง 9 3 1 1 13
33 บ้านโนน 9 2 0 0 11
34 บ้านปอพานหนองโน 9 1 1 3 11
35 ชุมชนนาสีนวล 9 1 0 5 10
36 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 9 0 1 1 10
37 บ้านหนองแดงสหมิตร 8 7 1 3 16
38 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 8 3 2 11 13
39 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 8 2 0 1 10
40 บ้านหนองโพธิ์ 7 5 2 1 14
41 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 7 5 1 8 13
42 กู่สันตรัตน์ 7 2 1 1 10
43 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 7 2 1 0 10
44 บ้านหัวหมู 7 2 0 3 9
45 อนุบาลนครจัมปาศรี 7 2 0 0 9
46 บ้านก่อ 7 1 0 0 8
47 บ้านหนองแปน 7 0 0 1 7
48 บ้านดงใหญ่ 6 7 1 1 14
49 บ้านนาเลา 6 7 0 1 13
50 บ้านหนองบัวแดง 6 4 2 1 12
51 บ้านยางอิไลดอนก่อ 6 4 1 1 11
52 ชุมชนบ้านงัวบา 6 4 0 0 10
53 บ้านห้วยหิน 6 3 1 0 10
54 บ้านเมืองเสือ 6 3 0 3 9
55 บ้านหนองระเวียง 6 2 2 0 10
56 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 6 2 1 3 9
57 บ้านโคกสีทองหลาง 6 2 1 0 9
58 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 6 2 0 0 8
59 วัดป่านาเชือก 6 1 1 0 8
60 บ้านสระแคน 6 1 0 1 7
61 อนุบาลดงเมืองน้อย 6 1 0 1 7
62 บ้านตำแย 6 1 0 0 7
63 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 6 0 0 3 6
64 บ้านโกทา 5 6 1 2 12
65 บ้านสระบาก 5 3 1 0 9
66 อนุบาลวาปีปทุม 5 2 0 0 7
67 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 5 1 1 0 7
68 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 5 1 0 3 6
69 บ้านหนองฮี 5 1 0 0 6
70 บ้านเครือซูด 5 1 0 0 6
71 บ้านนาภู 5 0 1 0 6
72 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 5 0 1 0 6
73 บ้านดอนหมี 5 0 0 1 5
74 พยัคฆภูมิพิสัย 5 0 0 0 5
75 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 4 5 1 1 10
76 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 4 4 1 0 9
77 บ้านหนองหน่อง 4 2 0 4 6
78 บ้านตำแยโนนยาง 4 2 0 0 6
79 จตุคามประชาสรรค์ 4 1 2 2 7
80 บ้านเหล่าหมากคำ 4 1 2 1 7
81 บ้านหนองแสน 4 1 1 0 6
82 บ้านนาข่า 4 1 1 0 6
83 บ้านนาค่าย 4 1 1 0 6
84 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 4 1 0 2 5
85 บ้านหนองไผ่ 4 1 0 0 5
86 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 4 1 0 0 5
87 บ้านหนองแต้ 4 0 2 0 6
88 บ้านดง 4 0 1 0 5
89 บ้านหนองห้าง 4 0 0 2 4
90 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 4 0 0 1 4
91 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 4 0 0 1 4
92 บ้านแคน 4 0 0 0 4
93 บ้านแดงโพงคำแก้ว 4 0 0 0 4
94 บ้านโนนเห็ดไค 4 0 0 0 4
95 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 4 0 0 0 4
96 บ้านหนองโนทับม้า 4 0 0 0 4
97 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 3 4 0 3 7
98 ราชประชานุเคราะห์ 16 3 4 0 0 7
99 บ้านประแหย่ง 3 3 1 0 7
100 บ้านไก่นา 3 2 1 0 6
101 บ้านเมืองเตา 3 2 0 1 5
102 ชุมชนบ้านดงบัง 3 2 0 1 5
103 บ้านหนองบึง 3 2 0 0 5
104 บ้านหนองแวง 3 1 1 1 5
105 ศุภประภา 3 1 1 0 5
106 บ้านดงแคน 3 1 1 0 5
107 บ้านหนองแต้น้อย 3 1 0 1 4
108 บ้านจอกขวาง 3 1 0 0 4
109 บ้านจอมพะลาน 3 1 0 0 4
110 บ้านโคกเต่า 3 1 0 0 4
111 บ้านดู่ 3 0 2 0 5
112 บ้านหนองหว้าเฒ่า 3 0 1 0 4
113 บ้านโคกไร่ 3 0 0 1 3
114 บ้านขี้เหล็ก 3 0 0 0 3
115 บ้านแวงดงหนองยาง 3 0 0 0 3
116 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 0 0 0 3
117 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 2 4 1 0 7
118 บ้านโคกมนโนนทอง 2 3 1 1 6
119 บ้านป่าแดง 2 2 0 2 4
120 บ้านนกเหาะ 2 2 0 0 4
121 อนุบาลอุ่นรัก 2 2 0 0 4
122 บ้านเตาบ่า 2 1 2 2 5
123 บ้านหนองแกวิทยา 2 1 1 2 4
124 บ้านหนองสระ 2 1 1 1 4
125 บ้านหัวช้าง 2 1 0 0 3
126 บ้านโนนแร่ 2 1 0 0 3
127 บ้านทัพป่าจิก 2 1 0 0 3
128 บ้านคึมบง 2 1 0 0 3
129 บ้านดงยาง 2 0 2 0 4
130 บ้านป่าตองหนองงู 2 0 1 1 3
131 บ้านขามป้อม 2 0 1 0 3
132 บ้านมะชมโนนสง่า 2 0 1 0 3
133 บ้านหัวช้างโคกม่วง 2 0 1 0 3
134 บ้านดอนดู่วังบอน 2 0 0 2 2
135 บ้านแก่นท้าว 2 0 0 1 2
136 บ้านโคกล่ามวิทยา 2 0 0 1 2
137 บ้านโคกยาว 2 0 0 0 2
138 บ้านหนองบัวคู 2 0 0 0 2
139 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 0 0 0 2
140 บ้านสระบัว 2 0 0 0 2
141 บ้านหนองกลางโคก 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 2 0 0 0 2
143 บ้านหัวงัว 2 0 0 0 2
144 บ้านเก่าน้อย 2 0 0 0 2
145 บ้านโคกใหญ่วิทยา 1 3 0 0 4
146 บ้านหนองผือ 1 2 1 1 4
147 บ้านโคกสะอาด 1 2 1 0 4
148 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 1 2 1 0 4
149 บ้านหนองเม็ก 1 2 0 0 3
150 บ้านหนองแคน 1 2 0 0 3
151 บ้านเหล่าจั่น 1 2 0 0 3
152 บ้านโพนทราย 1 2 0 0 3
153 บ้านวังจานโนนสำราญ 1 1 2 0 4
154 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 1 1 0 3
155 บ้านหนองบัวแก้ว 1 1 1 0 3
156 บ้านโนนจาน 1 1 1 0 3
157 บ้านหนองเหล่า 1 1 0 3 2
158 บ้านกุดนาดีโนนลาน 1 1 0 1 2
159 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 1 1 0 1 2
160 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 1 1 0 1 2
161 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 1 0 0 2
162 บ้านหนองปอ 1 1 0 0 2
163 บ้านโนนบ่อ 1 1 0 0 2
164 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 1 0 0 2
165 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 1 1 0 0 2
166 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1 1 0 0 2
167 บ้านเหล่าค้อ 1 1 0 0 2
168 บ้านแก่นเท่า 1 0 1 0 2
169 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 1 0 1 0 2
170 บ้านโนนแคน 1 0 0 3 1
171 บ้านโพนทอง 1 0 0 2 1
172 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 0 0 1 1
173 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 1 0 0 1 1
174 บ้านดอนหัน 1 0 0 0 1
175 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 0 1
176 บ้านสว่าง 1 0 0 0 1
177 เทศบาลนาเชือก 1 0 0 0 1
178 บ้านสระแก้วหนองคู 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองจานบุลาน 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองแดงหนองแสง 1 0 0 0 1
182 บ้านห้วยทราย 1 0 0 0 1
183 บ้านเหล่าน้อย 1 0 0 0 1
184 บ้านโคกแปะ 1 0 0 0 1
185 บ้านดงบากหนองตาเต็น 0 3 0 0 3
186 บ้านเสือโก้ก 0 1 2 5 3
187 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 1 1 1 2
188 รุ่งอรุณวิทย์ 0 1 0 1 1
189 บ้านตาลอก 0 1 0 0 1
190 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 1 0 0 1
191 บ้านหนองข่า 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 1 0 0 1
193 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 1 0 0 1
194 บ้านหนองโนใต้ 0 1 0 0 1
195 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 1 0 0 1
196 บ้านอีโต้ 0 1 0 0 1
197 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 1 0 0 1
198 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 1 0 0 1
199 บ้านดงน้อย 0 0 1 1 1
200 บ้านห้วยหลาว 0 0 1 1 1
201 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 0 0 1 0 1
202 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 0 0 0 3 0
203 บ้านดงหัวช้าง 0 0 0 2 0
204 บ้านหนองผง 0 0 0 1 0
205 บ้านหนองแคนหัวฝาย 0 0 0 1 0
206 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 1 0
207 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 0 0 0 1 0
208 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 1 0
รวม 976 332 111 222 1,641