หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 13 44 26
2 003 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 12 32 18
3 004 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 17 27 20
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 11 23 18
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 10 21 18
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 10 13 12
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 17 32 24
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 12 22 18
9 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 17 39 26
10 011 โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 4 14 8
11 014 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 2 3 3
12 015 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 3 20 10
13 017 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 3 5 5
14 018 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 17 45 30
15 016 โรงเรียนบ้านก่อ 8 18 14
16 024 โรงเรียนบ้านขามป้อม 3 5 5
17 025 โรงเรียนบ้านขามเรียน 22 46 33
18 026 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 3 9 6
19 027 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 6 8 7
20 032 โรงเรียนบ้านคึมบง 3 5 4
21 031 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 2 5 3
22 048 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 4 10 6
23 049 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 4 10 8
24 050 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 22 59 38
25 051 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 8 12 10
26 060 โรงเรียนบ้านดง 5 11 7
27 053 โรงเรียนบ้านดงน้อย 2 2 2
28 054 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 3 4 4
29 055 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 7 18 10
30 056 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 14 6
31 058 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 2 4 2
32 057 โรงเรียนบ้านดงเย็น 0 0 0
33 052 โรงเรียนบ้านดงแคน 5 8 6
34 059 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 15 33 24
35 061 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 4 7 5
36 063 โรงเรียนบ้านดอนหมี 7 15 9
37 064 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1 1 1
38 062 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 11 27 16
39 066 โรงเรียนบ้านดู่ 5 7 6
40 065 โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 6 14 8
41 070 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 0 0 0
42 069 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 7 10 8
43 071 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 26 83 46
44 072 โรงเรียนบ้านตาลอก 1 2 2
45 073 โรงเรียนบ้านตำแย 7 24 14
46 074 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 15 27 20
47 075 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 6 14 11
48 077 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 6 11 10
49 078 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 4 11 7
50 079 โรงเรียนบ้านนาข่า 6 10 9
51 080 โรงเรียนบ้านนาค่าย 6 14 8
52 081 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 6 3
53 083 โรงเรียนบ้านนาฝาย 19 42 31
54 082 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 0 0 0
55 084 โรงเรียนบ้านนาภู 10 13 11
56 085 โรงเรียนบ้านนาเลา 15 28 21
57 086 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 26 38 29
58 098 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 23 54 29
59 099 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 7 21 12
60 100 โรงเรียนบ้านปลาขาว 34 69 48
61 101 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 14 28 17
62 103 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 4 5 4
63 102 โรงเรียนบ้านป่าแดง 6 10 9
64 109 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 3 8 5
65 110 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 1 15 4
66 111 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 37 82 55
67 116 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 12 16 15
68 117 โรงเรียนบ้านร่วมใจ2 0 0 0
69 118 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 8 23 15
70 124 โรงเรียนบ้านศาลา(ยางสีฯ) 2 4 3
71 125 โรงเรียนบ้านสนาม 24 28 25
72 128 โรงเรียนบ้านสระบัว 4 12 6
73 129 โรงเรียนบ้านสระบาก 9 25 14
74 126 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 1 5 2
75 127 โรงเรียนบ้านสระแคน 9 18 14
76 130 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 15 4
77 131 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 0 0 0
78 134 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 0 0 0
79 135 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 2 2 2
80 136 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 11 22 15
81 139 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1 1 1
82 140 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 5 15 9
83 142 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 0 0 0
84 141 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 15 4
85 144 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 1 3 2
86 145 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 5 8 7
87 146 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 3 5 4
88 149 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 4 8 7
89 152 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 0 0 0
90 155 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 2 9 4
91 156 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 19 38 29
92 231 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 3 21 8
93 158 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 12 28 20
94 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 0 0 0
95 161 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 23 110 45
96 157 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 3 4 4
97 159 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 13 33 21
98 162 โรงเรียนบ้านหนองบึง 5 14 9
99 163 โรงเรียนบ้านหนองปอ 4 8 6
100 164 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 25 49 38
101 233 โรงเรียนบ้านหนองผง 1 1 1
102 167 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 9 8
103 166 โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 4 14 5
104 171 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 1 1 1
105 173 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 13 42 22
106 174 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 20 65 36
107 177 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 4 8 5
108 178 โรงเรียนบ้านหนองสระ 5 6 6
109 182 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 11 25 19
110 184 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 15 36 25
111 183 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 4 10 7
112 186 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
113 185 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 6 20 8
114 188 โรงเรียนบ้านหนองฮี 6 18 11
115 172 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 3 3 3
116 187 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 5 6 5
117 137 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 10 23 12
118 138 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 6 9 9
119 143 โรงเรียนบ้านหนองแคน 5 6 6
120 229 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย 1 1 1
121 147 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 22 44 28
122 148 โรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง 1 1 1
123 150 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 6 7 7
124 151 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 5 20 10
125 165 โรงเรียนบ้านหนองแปน 8 19 14
126 176 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 11 11
127 175 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 1 2 2
128 179 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 11 22 15
129 180 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 5 5 5
130 181 โรงเรียนบ้านหนองแสน 6 12 9
131 189 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 6 33 14
132 154 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 4 8 7
133 153 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ 1 2 1
134 170 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 15 24 21
135 169 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5 13 9
136 168 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 15 29 25
137 190 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 20 48 34
138 191 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 0 0 0
139 232 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 1 3 2
140 195 โรงเรียนบ้านหวาย 5 34 8
141 197 โรงเรียนบ้านหัวงัว 3 9 6
142 198 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 3 11 5
143 199 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 5 8 7
144 200 โรงเรียนบ้านหัวดง 14 25 18
145 201 โรงเรียนบ้านหัวสระ 0 0 0
146 202 โรงเรียนบ้านหัวหนองคู 0 0 0
147 203 โรงเรียนบ้านหัวหมู 12 19 15
148 196 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก 0 0 0
149 204 โรงเรียนบ้านหารฮี 0 0 0
150 192 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 2 2
151 193 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 2 5 4
152 194 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 13 33 23
153 211 โรงเรียนบ้านอีโต้ 1 2 2
154 019 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 3 7 5
155 028 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 10 4
156 029 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 50 92 71
157 030 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 28 38 32
158 033 โรงเรียนบ้านเครือซูด 6 9 8
159 076 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 9 17 12
160 105 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 2 5 4
161 104 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 1 5 2
162 114 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 6 28 13
163 115 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 12 20 16
164 112 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 32 66 45
165 113 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 11 13 13
166 132 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 12 51 25
167 210 โรงเรียนบ้านเหล่า 24 52 39
168 205 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 1 1 1
169 206 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 2 8 4
170 207 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 3 3 3
171 208 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 4 4 4
172 209 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 8 30 15
173 020 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 3 7 4
174 021 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 2 8 4
175 034 โรงเรียนบ้านแคน 4 8 5
176 067 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 4 19 9
177 119 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 0 0 0
178 120 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 4 6 5
179 121 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 4 5 5
180 122 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 5 12 8
181 123 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 2 6 4
182 022 โรงเรียนบ้านโกทา 21 45 32
183 035 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 3 5 3
184 039 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 7 17 13
185 040 โรงเรียนบ้านโคกยาว 2 5 4
186 042 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 3 7 5
187 043 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 12 6
188 044 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 9 33 16
189 045 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 27 58 45
190 036 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 4 4 4
191 038 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 12 6
192 037 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1 3 2
193 046 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
194 047 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 5 6 6
195 041 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 4 17 7
196 068 โรงเรียนบ้านโดน 17 45 27
197 097 โรงเรียนบ้านโนน 12 29 21
198 089 โรงเรียนบ้านโนนจาน 3 7 6
199 090 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 0 0 0
200 091 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 2 3 3
201 092 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 11 18 16
202 093 โรงเรียนบ้านโนนรัง 24 53 39
203 095 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 3 13 5
204 087 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 0 0 0
205 096 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 4 7 6
206 088 โรงเรียนบ้านโนนแคน 4 4 4
207 094 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 3 4 4
208 106 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 15 38 24
209 107 โรงเรียนบ้านโพนทราย 3 7 4
210 108 โรงเรียนบ้านโพนทอง 3 35 11
211 133 โรงเรียนบ้านโสกยาง 0 0 0
212 023 โรงเรียนบ้านไก่นา 6 7 7
213 212 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 5 13 8
214 213 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 31 57 41
215 215 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 7 20 12
216 216 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 2 5 4
217 217 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 1 1 1
218 218 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 2 3 1
219 219 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1 2 1
220 220 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 8 46 13
221 221 โรงเรียนศุภประภา 5 26 11
222 222 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 23 42 32
223 223 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 8 11 10
224 224 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 10 23 16
225 225 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 32 61 47
226 226 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 7 12 10
227 227 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 4 8 7
228 228 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 25 44 30
229 002 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล 3 7 5
230 214 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 46 99 74
231 013 โรงเรียนโนนจานวิทยา 21 50 36
232 012 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1 40 8
รวม 1818 4204 2770
6974

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล Tel.0821517291
เจ้าหน้าที่รับผิดชอง นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี Tel.0834175668
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]