หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 1 ห้อง ป.1 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 1 ห้อง ป.2 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 1 ห้อง ป.3 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 3 ห้อง ป.5 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 3 ห้อง ป.6 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 3 ห้อง ป.4 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร2 ห้อง อนุบาล 1 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร2 ห้อง อนุบาล 2 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 5 ห้อง ม.1 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 5 ห้อง ม.2 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 5 ห้อง ม.3 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร2 ห้อง สังคมศึกษา 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล Tel.0821517291
เจ้าหน้าที่รับผิดชอง นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี Tel.0834175668
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]