หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง อนุบาล 1 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง อนุบาล 1 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง อนุบาล 1 17 พ.ย. 2559 13.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง เต็นท์หน้าสนามบาส 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง เต็นท์หน้าสนามบาส 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง เต็นท์หน้าสนามบาส 17 พ.ย. 2559 13.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง ม.1 17 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง ม.1 18 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง สมุด 17 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง ป.2 17 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง สมุด 18 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง ประชุม 17 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง ประชุม 18 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล Tel.0821517291
เจ้าหน้าที่รับผิดชอง นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี Tel.0834175668
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]