หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงรถหน้าอาคาร ป.3 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โดมหน้าอาคาร ป.2 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โดมหน้าอาคาร ป.ุ6 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โดมข้างอาคาร ป.6 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องอนุบาล 1/1 - 1/3 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องอนุบาล 1/4 - 1/6 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โดมอาคาร ป.5 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หลังเสาธง 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงรถหน้าอาคาร ป.3 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หน้าอาคาร ป. 6 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหาร 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหาร 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โดมหน้าห้องอนุบาล 1/6 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หลังเสาธง 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร ป.5 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ใต้ถุนอาคาร ป,4 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ระเบียงหน้าห้อง ป.1/1-5 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้อง ป.1/7 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล Tel.0821517291
เจ้าหน้าที่รับผิดชอง นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี Tel.0834175668
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]