สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า   กัณหาวรรณ
 
1. นางสุกานดา   อาสาภา
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงนันทิดา   คำลือ
2. เด็กหญิงวิชุดา   ธรรมนาม
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   วังคะวิง
 
1. นางวรวรรณ   รักษาราช