สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายจักรพงษ์   รักภักดี
2. เด็กหญิงมุกลดา   งิ้วงาม
 
1. นางวงเดือน   ชัยแก้ว
2. นายวีรศักดิ์   พลขันธ์
 
2 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 83.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์   พิมพิมูล
 
1. นางวงเดือน  ชัยแก้ว
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   มาตรา
 
1. นางสงวน   โยธะการี
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรวิภา   เทพสุระ
 
1. นางสาวปทุมมา  นามภักดี