สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภา  นาสมชัย
2. เด็กหญิงอรนภา  หาโกสีย์
3. เด็กหญิงอริษรา  พันธุละทา
 
1. นางพรพิมล  หาโกสีย์
2. นางสรินทิพย์  วงษ์วานิชขจร