สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติภพ  นอกไธสง
2. เด็กชายธีรชาติ  ทศหล้า
3. เด็กชายธีระภัทร  ทำวงศรี
4. เด็กชายวีระศักดิ์  คำสิงห์
5. เด็กชายสราวุธ  คำสิงห์
6. เด็กชายอนุชา  หลงศรี
 
1. นางสุนทรีย์  ไชยโคตร
2. นางสาวสุรัตนา  ป้องแก้ว