สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 14 1. เด็กชายทิวานนท์  กงไชยา
2. เด็กชายภูตะวัน  คำสิงห์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สระทองหน
 
1. นางสาวกชกร  สิมลีราช
2. นางสาวสุดารัตน์  เหล่าคะเนย์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนิดา  เสนานิคม
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  เสนาราช
3. เด็กหญิงนภาพร  ชูคันหอม
4. เด็กหญิงประภัสสร  นามวิชา
5. เด็กหญิงพิยดา  ภาวดี
6. เด็กหญิงวราภรณ์  คำสิงห์
7. เด็กหญิงอารียา  อันสา
8. เด็กหญิงแพรวา  ทำประเสริฐ
 
1. นางสาวสุรัตนา  ป้องแก้ว
2. นางสาวกชกร  สิมลีราช
3. นางสาวสุดารัตน์  เหล่าคะเนย์