สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  ตระกูลศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนสา
3. เด็กชายธีระพงษ์  จันเสน
4. เด็กชายวรเวษฐ์  อำนาจสมบูรณ์
5. เด็กชายศิวัฒน์  คำสิงห์
6. เด็กชายโกเมน  เสนาราช
 
1. นางสุนทรีย์  ไชยโคตร
2. นางสาวสุรัตนา  ป้องแก้ว