สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 14 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ทาริยะชัย
2. เด็กชายพันธุ์วิรา  คุณภู่
3. เด็กชายยศภัทร  สีสม
 
1. นางจุฑาทิพย์  พจนา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงรับขวัญ  โมกขันธ์
 
1. นางจิรภา  โมกขันธ์