สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  กะการดี
2. เด็กชายวรกฤษ  แสนแก้ว
3. เด็กชายวุฒิภัทร  เหล่าทับ
 
1. นางริจุพร  วิชาคำ
2. นางดวงตา  สุทธิไชยา