สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุกฤตา  แสนชัย
 
1. นางรุจิพร  วิชาคำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แสนชัย
 
1. นางรุจิพร  วิชาคำ
2. นางสาวธนัญภรณ์  ศุภตรัยวรพงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิตา  ภูชะหาร
2. เด็กหญิงปัทฐิมาพร  เหล่าลาภะ
 
1. นางสาวธนัญภรณ์  ศุภตรัยวรพงศ์
2. นางรุจิพร  วิชาคำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงชริดา  กุลสีสอน
 
1. นางมณีจันทร์  ตันลา