สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เวียงจันทร์
 
1. นายดลรวี   สุขศรีตรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายณัฐดนัย   ชัยเจริญ
2. เด็กชายศุภากร   หริวรรณานุวงษ์
3. เด็กชายเศรษฐวุฒิ    ศรีอำนาจ
 
1. นายดลรวี   สุขศรีตรี