สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.6 ทอง 20 1. เด็กชายธีปรกรณ์    รอบรู้
2. เด็กหญิงปนัดดา   คำพิมพ์
 
1. นายดลรวี   สุขศรีตรี
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 15 1. เด็กชายธนดล  ดีอันกอง
2. เด็กหญิงศิริลดา  เรียงลิลา
3. เด็กหญิงอนันตญา  ลมงาม
 
1. นางเพ็ญวัน  สำราญวงศ์