สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์   พัฒเพ็ง
 
1. นายโชคชัย   พิริยะวิไล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงจารุนันท์   เดชบุรัมย์
2. เด็กหญิงพรรณิภา   นันตะนะ
3. เด็กหญิงพรวรรณา   ไชยปัญหา
 
1. นางอรนิจ   ภูฉายา