สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธัญญเรศ  วิชัย
2. เด็กชายธันวา   ปานมีสิทธิ์
3. เด็กชายสุกลวัฒน์  คำลือชา
 
1. นางวริศา  ชมพูคำ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  นาพรม