สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์ใหญ่
2. เด็กชายปิยะพันธ์  ภูดีแก้ว
3. เด็กหญิงรื่นกมล  แสนวิเศษโชติ
 
1. นายศาสตรา  เทศสาย
2. นายพิสนธ์  ลมงาม