สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงทุย
2. เด็กชายยศทวี   จำปาเกต
 
1. นายปฏิญาณ  ฮวดวงษา
2. นายชุมพล   วันหลาบคำ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายประชารัฐ   เพียชำนิ
2. เด็กหญิงสุณิสา   แสนบุญ
 
1. นายปฏิญาณ  ฮวดวงษา
2. นางลัดดา  เชษฐสุราษฎร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุริยา   บุญต้อย
2. เด็กหญิงเยาวพา   ฟองฤทธิ์
 
1. นายปฏิญาณ  ฮวดวงษา
2. นายวิรัตน์  เหล่าพิเดช