สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริษา  หารจำปา
2. เด็กหญิงเจวรินทร์  เวฬุบับ
 
1. นางสุเมตตา  จันทร์ราช
2. นางสาวสุนิสา  บุญตาระวะ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 13 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เพรชฤาชา
2. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบแสน
3. เด็กหญิงพรกนก  ดวงพรม
 
1. นางมาลัยลักษณ์  บุญชู
2. นางสาวเมธนี  เลิศจำนงค์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนชัย  สมโศก
2. เด็กชายภีรเดช  อุซี
3. เด็กชายไตรวิช  ช้างสม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ตะติยรัตน์
2. นางสาวเกร็ดแก้ว  ธรรมรักษ์