สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงอัยรดาร์  อุทัยแพน
 
1. นายอุทัย  ฝนดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธนากร  รูปย่อม
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ภูไว
3. เด็กชายสถิตคุณ  พรมมากุล
 
1. นางวัลภา  มาตรา
2. นางแก้วตา  สุวรรณศรี