สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.64 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวีระศักดิ์  คำพันธ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พรมมะดี
 
1. นายจำรัส  ยศเฮือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.63 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายอนุชิต  ส่องแก้ว
2. เด็กชายอรรถพล  ชัยสีดา
 
1. นางฉวี  ยศเฮือง